Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72
THÉP VẰN Call, zalo: 0906650806
Email: tienhn@nbsteel.vn

THÉP GÓC

THÉP CUỘN

Call, Zalo: 0938267239

Email: trinhtm@nbsteel.vn

KỸ THUẬT Call, Zalo: 0918270151
Email: phongnm@nbsteel.vn

Báo giá thép 2022

 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 18/10/2022

 9h00 AM ngày 18/10/2022

Chi tiết xem tại: Báo giá thép 18/10/2022


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 22/07/2022

 9h00 AM ngày 22/07/2022

Chi tiết xem tại:

 Quyết định bán giá thép 22/07/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 13/07/2022

9h00 AM ngày 13/07/2022
Chi tiết xem tại: Quyết định bán giá thép 13/07/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 10/07/2022

9h00 AM ngày 10/07/2022
Chi tiết xem tại: Quyết định bán giá thép 10/07/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 24/05/2022

9h00 AM ngày 23/05/2022
Chi tiết xem tại: Báo giá thép góc ngày 24/05/2022


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 19/05/2022

9h00 AM ngày 19/05/2022
Chi tiết xem tại: Báo giá thép góc ngày 19/05/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 04/05/2022

 9h00 AM ngày 04/05/2022

Chi tiết xem tại: Báo giá thép góc ngày 04/05/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 18/03/2022

9h00 AM ngày 18/03/2022
Chi tiết xem tại: Báo giá thép ngày 18/03/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 13/03/2022

9h00 AM ngày 13/03/2022
Chi tiết xem tại: Báo giá thép ngày 13/03/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 26/02/2022

9h00 AM ngày 26/02/2022
Chi tiết xem tại: Quyết định bán giá thép 26/02/2022


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 18/02/2022

9h00 AM ngày 18/02/2022
Chi tiết xem tại: Báo giá ngày 18/02/2022

Office

Head office: 4th Floor, Representative Office Buildings of Vietnam Steel Corporation in Ho Chi Minh City – 56 Thu Khoa Huan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 244
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Nhon Trach Branch

Nhon Trach Branch: Nhon Trach II Industrial Zone-Nhon Phu, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Tell: (0251) 3569672
Fax: (0251) 3569673
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

sign up to our newsletter

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.