Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72
THÉP VẰN Call, zalo: 0906650806
Email: tienhn@nbsteel.vn

THÉP GÓC

THÉP CUỘN

Call, Zalo: 0938267239

Email: trinhtm@nbsteel.vn

KỸ THUẬT Call, Zalo: 0918270151
Email: phongnm@nbsteel.vn

Báo giá thép 2021

Quyết định giá bán thép, hiệu lực 08/12/2021

9h00 AM ngày 08/12/2021
Chi tiết xem tại: QĐ giá bán thép 08/12/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 23/06/2021

9h00 AM ngày 23/06/2021

 Chi tiết xem tại: QĐ giá bán thép 23/06/2021


 Quyết định giá bán thép, hiệu lực 14/05/2021

9h00 AM ngày 14/05/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định giá bán thép 14/05/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 05/05/2021

9h00 AM ngày 05/05/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định giá bán thép 05/05/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 22/04/2021

9h00 AM ngày 22/04/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định giá bán thép 22/04/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 14/04/2021

9h00 AM ngày 14/04/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định giá bán thép 14/04/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 08/04/2021

9h00 AM ngày 08/04/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định giá bán thép 08/04/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 05/04/2021

9h00 AM ngày 05/04/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định giá bán thép 05/04/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 26/03/2021

9h00 AM ngày 26/03/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định giá bán thép 26/03/2021


Quyết định giá bán thép, hiệu lực 08/03/2021

9h00 AM ngày 08/03/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định bán giá thép 08/03/2021


 Quyết định giá bán thép

9h00 AM ngày 02/01/2021

Chi tiết xem tại: Quyết định bán giá thép 02/01/2021

Office

Head office: 4th Floor, Representative Office Buildings of Vietnam Steel Corporation in Ho Chi Minh City – 56 Thu Khoa Huan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 244
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Nhon Trach Branch

Nhon Trach Branch: Nhon Trach II Industrial Zone-Nhon Phu, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Tell: (0251) 3569672
Fax: (0251) 3569673
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

sign up to our newsletter

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.